2011, Arkib Berita, Forum, Keselamatan Pelajar/Kesihatan, Masalah Pelajar, Rencana

Sistem pendidikan perlu utama pembinaan karakter pelajar

Khamis , 05 Mei 2011

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Sistempendidikanperluutamapembinaankarakterpelajar/Article/index_html

MASALAH disiplin di sekolah bukanlah satu perkara baru, tetapi ia sudah lama wujud. Namun yang menjadi persoalan hanyalah tahap masalah dan sejauh mana ia dapat ditangani secara berkesan oleh pihak sekolah terbabit.

Jika terdapat masalah disiplin yang serius di mana-mana sekolah, banyak pihak yang mesti bertanggungjawab. Ia bukanlah terletak di bawah tanggungan pihak pengurusan sekolah saja. Ibu bapa, pihak polis dan masyarakat secara keseluruhan mesti memainkan peranan masing-masing untuk menangani disiplin pelajar.

Sementara pihak sekolah mengambil langkah untuk memperketat disiplin di kalangan pelajar, pegawai perhubungan polis harus lebih kerap melawat ke sekolah untuk berinteraksi dengan pelajar dan guru untuk mengelakkan mereka daripada terbabit dalam gangsterisme dan jenayah lain.

Kelab Pencegahan Jenayah di semua sekolah perlu lebih proaktif untuk mendidik pelajar mengenai kesedaran pencegahan jenayah dan juga meneliti masalah disiplin di sekolah.

Hal ini membawa saya kepada isu yang sangat penting iaitu pembangunan karakter di dalam mana-mana sistem pendidikan.

Karakter adalah petanda sebenar mengenai apa yang diperlukan untuk anak dan orang dewasa sama ada untuk berjaya dalam hidup atau membuka jalan bagi generasi seterusnya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran dunia.

Kita semua perlu memandang serius mengenai bagaimana generasi pemimpin masa hadapan di Malaysia sedang dibangunkan. Kita perlu membina kemahiran dan karakter.
Kejayaan sistem pendidikan kita bukan saja diukur pada pencapaian akademik pelajar, ia juga perlu diukur sejauh mana sistem pendidikan kita dapat melahirkan insan yang berkualiti, memiliki integriti dan berdisiplin, berkarakter, berpengetahuan, sikap mereka terhadap pekerjaan, mampu bekerja dalam satu pasukan, serta rasa tanggungjawab dan komitmen kepada masyarakat.

Sememangnya, karakter, sikap dan nilai anak muda adalah aspek penting yang perlu kita bentuk dan pelihara.

Walaupun penting bagi kita bahawa pelajar patut mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan utama, memenangi anugerah pada pertandingan peringkat antarabangsa, tetapi sama pentingnya adalah pembangunan holistik mereka.

Kita harus memastikan pembangunan personaliti pelajar adalah seimbang sehingga mereka dapat mengambil kira aspek moral, kognitif, fizikal, sosial dan estetika.

TAN SRI LEE LAM THYE
Naib Pengerusi Yayasan
Pencegahan Jenayah Malaysia.

Advertisements