Berita Harian, Rencana

Nasib jurnal akademik Islam impak tinggi

Rencana ditulis oleh Dr. Hakimah Yaacob

SEPANJANG pengalaman saya sebagai ahli akademik, kajian berimpak tinggi menjadi satu objektif dan kebanggaan ahli akademik. Berhempas pulas siang dan malam untuk memastikan artikel yang ditulis diterima oleh jurnal berimpak tinggi.

Setiap kali artikel ditulis, maka abstrak akan menerangkan mengenai impak atau sumbangan sesebuah penulisan berkenaan.

Kajian yang bermutu negara Islam pada hari ini akan dihantar ke negara Barat, terutama Amerika Syarikat (AS) untuk ditentukan, sama ada layak diberikan hak untuk diterbitkan dalam jurnal mereka. Jika gagal, maka Petunjuk Prestasi Utama (KPI) atau kedudukan ahli akademik terbabit akan tergugat. Maka, idea pemikir Islam akan tersekat hanya kerana tulisan mereka tidak diterima Barat.

Selain itu, bahasa adalah kekangan utama bagi ahli akademik yang berlatarbelakangkan pengajian agama. Kebanyakan pengajian agama dijalankan dalam bahasa tempatan ataupun Arab. Pemikir hebat ini tersisih daripada arus pemikir. Jadi, akhirnya pemikir Barat diagungkan dan diberi hadiah Nobel Antarabangsa.

Universiti Islam yang ditubuhkan juga membuat acuan sama dengan universiti Barat. Penerbitan dalam jurnal kajian berimpak tinggi dijadikan syarat kenaikan pangkat bagi ahli akademik. Sedangkan, kursus ditawarkan oleh universiti tiada kaitan dengan kategori jurnal berimpak tinggi. Malah, disyaratkan lagi supaya mendapat Q1 dan Q2 sedangkan kebanyakannya adalah sains, teknologi, perubatan dan ekonomi.

Pengajian agama, eskatologi Islam, tauhid, usuluddin dan bahasa Arab, sepanjang pengetahuan saya tiada ditempatkan di Q1 atau Q2. Jika permasalahan diatas berterusan, maka pemikir hebat dalam kalangan orang Islam akan terus ketinggalan dan tenggelam.

Menurut University of Western Australia, kajian berimpak tinggi bermaksud; kajian yang mengkaji isu global, serantau dan domestik untuk menjadikan dunia lebih baik. Kajian mereka memberi impak kepada ekonomi, sosial dan alam sekitar. Sementara itu, University of York menyatakan, ia adalah kajian yang melintasi batas akademik.

Ubah hidup manusia

Bahagian Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu pula mendefinisikan, impak sebagai impak yang secara tidak langsung mampu mengubah hidup manusia. Perubahan itu termasuk positif atau negatif secara tempoh yang lama ke atas populasi atau kumpulan yang boleh dikenal pasti.

Apa pun pengertian diberikan, semuanya seperti bersetuju bahawa corak kajian itu mesti ke arah membawa perubahan. Ia mampu mengubah sesebuah masyarakat, tingkah laku manusia, malah polisi sesebuah negara.

Menurut kajian oleh Simon Linacre, dari Business, Management and Economics Journals, impak boleh diberikan kepada tiga bahagian iaitu pengaruh, perhatian dan perubahan.

Al-Quran ternyata impak paling utama kerana mempunyai ketiga-tiga bahagian berkenaan. Hampir setiap artikel merujuk al-Quran sebagai autoriti. Setiap ceramah dipetik al-Quran atau hadis. Dari al-Quran juga adanya kajian susulan. Kajian demi kajian dilakukan berdasarkan al-Quran dan hadis, tetapi masih tiada pengiktirafan dalam jurnal yang membabitkan pengajian Islam hanya kerana petikan dan ranking berdasarkan kebaratan.

Hakikatnya, banyak artikel akademik tidak dipetik iaitu 82 peratus bagi sastera dan humaniti. Munurut kajian Smithsonian, 1.8 juta artikel diterbitkan setiap tahun di dalam 28,000 jurnal.

Kajian Schimago pula menunjukkan, kebanyakan kajian berimpak tinggi, merujuk kepada sains dan teknologi. Amat sedikit dan sukar bagi artikel berbentuk Islamiah yang dikategorikan di bawah sastera dan humaniti mampu menembusi jurnal impak faktor yang tinggi.

Artikel tidak dibaca

Menurut laporan Schimago lagi, 10,134 jurnal dan buku yang mempunyai ranking Q1-Q4 adalah diasaskan dari AS. Kajian yang dilakukan pada 2007 menunjukkan, bahawa 50 peratus artikel tidak dibaca langsung. Kajian yang dikumpulkan oleh Institute of Science Information (ISI) pada 1990, mengatakan 90 peratus artikel tidak dibaca.

Impak yang tinggi dalam penulisan, tidak boleh diukur hanya dengan mendapat tempat di dalam jurnal berimpak tinggi, kerana jurnal ini tidak dibaca. Tambahan pula, untuk mendapatkan akses kepada jurnal ini agak mahal.

Bahasa juga faktor utama kenapa pemikir Islam terpinggir. Tidak dinafikan ada sesetengah universiti sudah mula membuka dimensi baharu dalam menaik taraf akademik pensyarahnya. Contohnya, universiti sudah mula mengambil kira pengajaran menerusi internet seperti Youtube sebagai satu daripada alat untuk kenaikan akademik. Namun, masih banyak universiti yang menjadikan penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi sebagai syarat utama untuk kenaikan pangkat dalam akademik.

Realitinya, lebih memberi impak adalah bersifat percuma seperti Youtube, blog dan media sosial. Yang memberi impak juga adalah bersifat cepat disampaikan dan mudah didapati seperti WhatsApp dan Twitter. Namun, berapa banyak universiti yang mengambil kira kenaikan pangkat sekiranya seorang pensyarah mempunyai blog mengenai agama atau subjek yang menjadi kepakarannya?

Adakah jurnal berimpak tinggi ini hanya dilihat dari sudut bahasa Inggeris yang tinggi, teknik penulisan yang rumit dan struktur rangka susun yang teratur? Jika ini yang dipentingkan, maka ia lebih bersifat teknikal dan bukanlah idea yang diutamakan. Alangkah baiknya jika media sosial dan metod inovatif yang mengiktiraf kedudukan ahli akademik juga harus diambil kira. Inovasi dalam pendidikan Islam harus dipelbagaikan dan ditentukan oleh kita sendiri.

Sumber diperolehi daripada Berita Harian Online

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s