2017, Rencana, utusan malaysia

Menguasai ilmu sains dan sastera

MENGUASAI berbagai-bagai disiplin ilmu dapat membantu meningkatkan
MENGUASAI berbagai-bagai disiplin ilmu dapat membantu meningkatkan
MENGUASAI berbagai-bagai disiplin ilmu dapat membantu meningkatkan keyakinan diri dan menyesuaikan dalam persekitaran sebenar yang ada. GAMBAR HIAS Disember 2016 6:25 PM

SISTEM pendidikan negara ini telah banyak berubah terutamanya dalam proses memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita untuk mempelajari dan menguasai pelbagai disiplin ilmu. Penguasaan pelbagai disiplin ilmu ini akan membangunkan pandangan dunia yang lebih luas dan terbuka daripada terkongkong dengan hanya melihatnya secara bersendiri.

Secara umumnya sejak dahulu lagi, masyarakat dengan mudah memahami wujudnya dua cabang ilmu yang dilihat secara terpisah, iaitu sains dengan sastera. Pe­ngajian sains meliputi apa sahaja subjek berkaitan dengannya ter­masuk matematik, fizik, kimia, sains kajihayat atau biologi dan sains kimia. Yang lain-lainnya dianggap sebagai sastera yang termasuk di dalamnya pengajian seni dan juga pengajian pengurusan.

Kerana itulah juga, satu ketika dahulu, Universiti Sains Malaysia (USM) dilabelkan sebagai universiti yang menawarkan hanya program pengajian dalam bidang sains dan teknologi walaupun sejak penubuhannya telah ditekankan terhadap penawaran pengajian ilmu kemanusiaan yang di dalamnya terdapat juga pengajian komunikasi, seni dan juga pengajian sains kemasyarakatan.

Akibatnya, USM terpaksa membuat kempen besar-besaran untuk menarik pelajar aliran sastera mengikuti pengajian di sini manakala kenyataan seorang Timbalan Naib Canselor dalam syarahannya di Batu Gajah, Perak bahawa jika pelajar sains tidak berminat mengikuti pengajian dalam bidang-bidang berkaitan akan menyebabkan USM mungkin ditutup membawa perdebatan panjang dalam kalangan masyarakat ketika itu, sekitar akhir 1980-an apabila dilaporkan oleh sebuah akhbar arus perdana pada muka hadapannya.

Hakikatnya kedua-duanya saling berganding bahu, malah sejak awal penubuhannya pada 1969, para perancang pendidikan tinggi ketika itu telah me­netapkan bahawa USM akan menawarkan program yang bercorak multidisiplin sebagai satu keunikannya yang membolehkan pelajar-pelajar sains sama ada sains tulen mahu pun sains gunaan serta pengajian teknologi boleh juga mengikuti pengajian minor dalam bidang bukan sains.

Penegasan oleh Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail dalam Upacara Konvokesyen USM ke-54 baru-baru ini tentang perkara tersebut bahawa di dalam sains ada sastera dan di dalam sastera ada sains serta perlunya untuk melihat bukan sahaja kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) tetapi juga STEAM dengan A mewakili sastera menunjukkan pentingnya kedua-duanya disepadukan dan bergerak secara bersama.

Hal ini boleh dilakukan dalam seluruh proses pendidikan sama ada formal mahu pun tidak formal serta perlu digabungkan secara bersama agar dapat mewujudkan jiwa yang seimbang. Penyertaan pelajar pelbagai disiplin ilmu dalam persembahan teater, seni persembahan, muzikal malah karya sastera misalnya yang digembleng bersama memberikan dimensi yang menarik dalam proses pendidikan sedia ada. Seni persembahan yang menggabungkan pelbagai teknologi, kepelbagaian media malah mengaplikasikan konsep sains yang mampu meningkatkan kualiti dan tarikan kepada persembahan yang dibuat.

Kita juga sedar betapa banyak hal-hal berkaitan dunia STEM yang boleh diperjelaskan melalui karya dan seni persembahan yang ada dengan menggabung jalin semua elemen yang dapat meningkatkan minat dan kefahaman terhadap sesuatu subjek.

Kombinasi pelbagai bidang ilmu juga akan berupaya mewujudkan ketenangan dan pilihan untuk anak-anak menyuburkan jiwa seninya, menikmati ilmu secara lebih santai dan menjadikannya sebagai satu tarikan dan cara hidup yang dapat dimanfaatkan sepanjang kehidupannya.

Sekali gus membuka ruang kreativiti dan inovasi kepada pelajar dan pendidik untuk menerokai dunia ilmu yang luas terbentang. Apatah lagi kita tahu dan sedar bagaimana ilmuwan zaman tamadun Andalusia adalah mereka yang mahir dalam pelbagai disiplin ilmu tanpa pemisah yang kemudiannya membuka kepada penerokaan ilmu secara lebih luas dalam zaman pembaharuan berikutnya.

Ini juga dapat memberi nilai tambah kepada mereka terutamanya bagi yang berada di universiti. Jika pun secara formal, penguasaan bidang ilmu merentas bidang ini tidak membenarkan dilakukan, mereka mungkin boleh berbuat demikian dengan mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum atau di luar kuliah dan makmal bagi menguasai sesuatu ilmu baharu yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sebenar.

Menguasai berbagai-bagai di­siplin ilmu juga akan membolehkan anak-anak kita lebih menghargai kepelbagaian yang ada dan melihatnya sebagai sesuatu yang dapat membantu meningkatkan keyakinan diri dan menyesuaikan dalam persekitaran sebenar yang ada.

Lihat sahaja bagaimana seorang yang melakukan sesuatu inovasi dalam sains dan teknologi perlu juga memahami sedikit sebanyak prinsip perniagaan dan budaya persekitaran untuk memberikan nilai tambah kepada rekaciptanya untuk memasuki pasaran dan diterima dalam ruang budaya yang ada.

Saintis terkemuka Profesor Dr. Jackie Y. Ying dari Institute of Bioengineering and Nanotechnology (IBN), Singapura yang mengunjungi USM baru-baru ini, misalnya menasihatkan ahli-ahli sains, pelajar dan penyelidik yang ingin berjaya agar melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu ­pengetahuan seperti ilmu perniagaan dengan jaringan kukuh dengan dunia korporat.

Hal ini perlu dididik seawal mungkin, difahami dan dihayati agar ilmu pengetahuan tidak sekadar satu idealisme tetapi bersikap realistik dan dapat digunakan dengan sewajarnya apabila tamat pengajian sebagai aset untuk kejayaan masa hadapan.

 

Sumber diperolehi daripada © Utusan Melayu (M) Bhd Online

Advertisements
Rencana, utusan malaysia

Bila maju, jurang semakin melebar?

TELAH menjadi kesimpulan umum kini, berdasarkan kajian yang sistematik oleh ramai pengkaji bahawa jurang pendapatan dan jurang berada dan tidak berada adalah semakin melebar di seluruh dunia. Majoriti negara di dunia berhadapan dengan fenomena ini. Dunia akan bergolak kerananya.

Buku yang ditulis oleh Joseph Stiglitz bertajuk The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future (2012), memperihalkan tentang fenomena jurang sosio-ekonomi yang semakin meluas di Amerika Syarikat. Buku tulisan Danny Darling yang bertajuk Inequality and the 1% (2014) memperlihatkan bahawa fenomena golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin semakin miskin semakin menjadi-jadi di Great Britain.

Hal ini tidaklah menghairankan kerana Amerika Syarikat dan Great Britain adalah dua negara kuasa besar ekonomi yang menjadi penaung utama kepada sistem ekonomi pasaran atau kapitalisme yang menggalakkan pengumpulan harta dan kekayaan, dan mengizinkan pasaran menentukan sebahagian besar proses ekonomi. Sangat menarik, fenomena jurang sosio-ekonomi yang meluas ini juga wujud di negara-negara yang dulunya mengamalkan sistem ekonomi Marxist dan komunis yang sangat benci kepada kewujudan kelas pemodal dan elit ekonomi yang kaya raya di bawah kapitalisme. Persoalannya, adakah kewujudan jurang miskin kaya atau berada dan tidak berada ini harus menjadi kebimbangan kita semua?

Jurang Berada dan 
Tidak Berada di Malaysia

Adakah Malaysia kini sedang berhadapan dengan senario yang membimbangkan ini? Dalam buku tulisan Muhammed Abdul Khalid yang bertajuk The Colour of Inequality- Ethnicity, Income, And Wealth In Malaysia (2014) perasaan bimbang terhadap ekonomi Malaysia yang sedang mencipta jurang kaya dan miskin atau berada dan tidak berada, yang cukup lebar dan semakin melebar telah disuarakan dengan bukti-bukti yang membimbangkan.

Secara ringkas, data ekonomi menunjukkan bahawa peningkatan pendapatan dan pengumpulan harta kekayaan tertumpu kepada golongan yang sedia berada. Ini menyebabkan jurang berada dan tidak berada semakin melebar, terutamanya daripada segi pemilikan harta kekayaan, terutamanya rumah. Muhammed Abdul Khalid membuktikan bahawa 20 peratus daripada rakyat Malaysia (golongan berada) memiliki 52.1 peratus harta kekayaan dan 40 peratus lagi (golongan tidak berada atau the bottom 40%) hanya memiliki kurang daripada 8 peratus harta kekayaan. Selain itu, 95 peratus aset kewangan berada di tangan 20 peratus rakyat yang berada dan 80 peratus rakyat biasa hanya memiliki 5 peratus.

Peratusan Rakyat Malaysia Peratusan Pemilikan 
Harta Kekayaan

Kesedaran pelbagai pihak terhadap nasib golongan the bottom 40 (TBF) ini telah tumbuh baru-baru ini. Dalam hal ini, para pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pembuat dasar dan pemikir negara perlu berganding tenaga mencari jalan terbaik supaya hasrat Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 akan tercapai dan jurang rakyat berada dan tidak berada ini dapat diperkecilkan.

Penyebab Jurang

Jurang miskin dan kaya wujud di Malaysia sejak zaman penjajahan Inggeris lagi. Di Tanah Melayu, golongan elit ekonomi yang menguasai pelaburan dalam industri perladangan, perlombongan, pembangunan hartanah, menguasai industri pembinaan, menguasai perdagangan antarabangsa, perkapalan, pengangkutan dan perdagangan dalam negeri ialah para usahawan Inggeris dan China. Proses pengumpulan harta kekayaan ini terjadi selama lebih seratus tahun, sejak 1870an.

Orang Melayu dan golongan Bumiputera Sabah dan Sarawak berada sekadar di pinggiran, bergiat dalam ekonomi tani desa secara secukup hidup dan bergelumang dengan kemiskinan.

Di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB 1970-1990), orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak berpeluang mengisi perezapan kuota untuk memegang jawatan dalam perkhidmatan awam, diberikan bantuan persekolahan di peringkat sekolah rendah dan menengah, diberikan biasiswa atau danasiswa untuk belajar di institusi pengajian tinggi dan diberikan lesen perniagaan yang belum dimiliki oleh sesiapa.

Ini adalah strategi penyusunan semula masyarakat di Tanah Melayu, dan kemudiannya Malaysia, yang diselitkan sebagai Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan oleh penggubalnya, iaitu Suruhanjaya Reid yang dilantik oleh Parlimen British pada 1956. Namun begitu, Artikel 153 ini juga menjamin bahawa harta kekayaan kaum-kaum lain terus kekal mendapat perlindungan daripada pihak kerajaan.

Jurang sosio-ekonomi yang tercipta di zaman penjajahan ini cuba diperkecilkan menerusi DEB dan dasar pembangunan pasca-DEB. Hasilnya, wujud kelas menengah baharu dalam kalangan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak yang berpeluang menikmati tingkat pendapatan yang agak tinggi dan mula berupaya mengumpul harta kekayaan. Ramai orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat manfaat daripada program pembasmian kemiskinan. Dan dalam masa sama, masih ramai warga golongan tidak berada dalam kalangan orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak masih kekal di takuk lama. Begitu juga halnya dengan warga golongan tidak berada dalam kalangan kaum lain.

Malaysia Negara Maju

Pada 1991, kerajaan di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan agenda Wawasan 2020, yang antara lain, mengisytiharkan hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju (berpendapatan tinggi) dengan acuannya sendiri menjelang 2020. Hasrat ini akan tercapai jika ekonomi negara mengalami pertumbuhan pada kadar 7 peratus setahun sehingga tahun 2020.

Baru-baru ini, beberapa orang pemimpin negara dan pakar ekonomi Malaysia menyatakan bahawa hasrat tersebut akan tercapai lebih awal daripada tahun 2020, apabila Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) menghasilkan pendapatan perkapita rakyat Malaysia ke tahap AS$15,000, iaitu ukuran yang digunakan sebagai takrif status negara maju berpendapatan tinggi.

Ini juga bermakna bahawa berkemungkinan besar, dalam masa kurang dari lima tahun dari sekarang, kira-kira 20% daripada rakyat Malaysia yang berpendapatan tinggi akan menjadi “warga sebenar negara maju”, dan 80% yang lain, yang masih berpendapatan rendah akan menunggu gilirannya. Ini kerana jurang pendapatan yang lebar masih wujud dan akan terus menjadi ciri utama struktur sosio-ekonomi masyarakat Malaysia selepas tahun 2020 kelak jika satu strategi baharu bagi penyusunan semula struktur ini tidak dilancarkan.

Cabaran

Tidak dapat dinafikan cabaran untuk merapatkan jurang kehidupan ini adalah sangat sukar. DEB berjaya membasmi kemiskinan dan menyusun semula struktur sosio-ekonomi rakyat Malaysia. Sejak 1970 hingga kini, ekonomi negara tumbuh dengan baik, kecuali pada masa terjadinya krisis ekonomi. Namun, secara keseluruhannya, pertumbuhan ekonomi yang baik akan membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Tetapi, sebuah negara maju tidak akan aman damai jika jurang antara kumpulan rakyatnya yang berada dan tidak berada semakin melebar.

Dasar pembangunan negara yang di bawah DEB dan pasca-DEB terbukti berupaya mencetuskan transformasi sosio-ekonomi bagi seluruh rakyat Malaysia. Strategi tindakan afirmatif (sistem kuota) yang memberikan bantuan serta keutamaan kepada golongan miskin dan terpinggir berjaya membantu mereka membebaskan diri daripada lingkaran kemiskinan dan kemunduran. Pihak kerajaan masih perlu melaksanakan strategi baharu bagi merapatkan jurang sosio-ekonomi yang wujud. Di Malaysia, selain kerajaan, syarikat-syarikat milik kerajaan turut memainkan peranan dalam penyusunan semula struktur sosio-ekonomi rakyat Malaysia. Namun begitu, kini, ideologi global yang didukung oleh kuasa-kuasa Barat lebih cenderung memilih untuk memperkasakan kuasa pasaran berbanding kuasa kerajaan dan SOE. Perundingan TPP (Trans Pacific Partnership) yang kedengaran samar-samar kini, telah pun mempersoalkan keterlibatan kerajaan dan SOE dalam dunia ekonomi.

Ini bererti usaha untuk merapatkan jurang kehidupan ini akan menjadi lebih sukar. Oleh itu, Malaysia akan berjaya menjadi negara maju berpendapatan tinggi tidak lama lagi, tetapi akan terus berhadapan dengan cabaran untuk merapatkan pelbagai jurang yang membezakan kualiti kehidupan golongan berada dan golongan tidak berada.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/rencana/utama/bila-maju-jurang-semakin-melebar-1.150718#ixzz4zB5qRa00
Saumber diperolehi daripada © Utusan Melayu (M) Bhd Online

2017, Arkib Berita, utusan malaysia

Judi perosak modal insan dan negara

Oleh Jamawi Jaafar

MALAYSIA yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 bergantung kepada modal insan yang dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Modal insan ini merujuk kepada tenaga kerja mahir yang boleh menjayakan aktiviti ekonomi negara.

Bagaimanapun, Malaysia yang maju dan berpendapatan tinggi juga perlu diimbangi dengan kekuatan modal insan yang mempunyai ketinggian sifat, perwatakan dan keperibadiannya.

Wawasan 2020 yang menjadi asas pencapaian negara turut memperakukan betapa pentingnya kita mewujudkan masyarakat yang mempunyai set moral yang tinggi. Ini terkandung dalam cabaran yang keempat Wawasan 2020, iaitu mewujudkan masyarakat sepenuhnya bermoral dan beretika. Ia juga bermakna, Wawasan 2020 akan gagal dan tidak memberi makna, jika tidak seiring dengan kelahiran masyarakat yang bermoral dan beretika.

Membangunkan masyarakat yang bermoral dan beragama bukan satu pilihan tetapi kewajipan. Negara boleh runtuh jika masyarakatnya mengetepikan soal moral dan agama. Apa gunanya kita memiliki pembangunan fizikal yang gah tetapi ia tidak didasari dengan pembangunan insaniah yang kukuh. Umpama jasad tanpa roh.

Baru-baru ini, kita dihangatkan dengan berita kegiatan mesin judi haram yang masih berleluasa di seluruh negara. Perkembangan ini pastinya meresahkan kita kerana ia membabitkan perbuatan yang tidak bermoral. Lantas ia mewujudkan kebejatan sosial dalam kalangan masyarakat yang akhirnya memberi cabaran kepada usaha kita membangunkan modal insan dalam negara.

Isu judi adalah isu yang sudah lama, namun ia masih berlaku. Banyak faktor yang boleh kita kaitkan, antaranya kelicikan pengusaha mesin judi haram yang beroperasi dan berselindung atas nama pusat hiburan keluarga. Lebih-lebih lagi, mereka dipercayai mempunyai rangkaian kerjasama dengan sindiket perjudian antarabangsa seperti di Hong Kong, Macau serta Taiwan.

Pada masa sama, tahap penguatkuasaan turut menyumbang kepada gejala ini. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom baru-baru ini telah mengingatkan agar pihak berkuasa agama negeri sentiasa menggempur kegiatan mesin judi haram dan menguatkuasakan undang-undang di bawah enakmen syariah masing-masing kepada penganut Islam yang terjebak dengan kegiatan tidak bermoral itu.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (KDN) turut mengumumkan penubuhan pasukan khas bagi membanteras kegiatan judi haram yang kini berada pada tahap serius dan luar biasa. Pasukan elit khas ini bakal memiliki keanggotaan dua kali ganda berbanding Pasukan Khas Taktikal dan Perisikan Narkotik (Sting) serta turut mempunyai kuasa dan peranan seperti pasukan polis dan cekap serta terlatih dari segi operasi.

Dalam hal berkaitan, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menegaskan bahawa beliau akan mengadakan perjumpaan dengan menteri besar dan ketua menteri bagi membincangkan mengenai masalah judi haram yang semakin berleluasa. Lawatan itu bertujuan mendapatkan sokongan negeri-negeri dalam memerangi judi haram, antaranya dengan pihak berkuasa tempatan (PBT) agar tidak lagi mengeluarkan lesen pusat hiburan keluarga (PHK).

Judi ditegah semua agama

Terdapat beberapa negeri yang mengambil tindakan tegas dalam memantau kegiatan judi. Johor misalnya membekukan pengeluaran lesen bermula awal tahun ini dalam usaha membanteras kegiatan mesin judi haram daripada terus berleluasa. Kini dilaporkan hanya 31 premis berdaftar di negeri selatan tanah air itu.

Semua agama melarang penganutnya berjudi. Ajaran Buddha melihat gejala berjudi boleh mendatangkan kecelakaan dan pelaku akan diberikan balasan dan hukuman Tuhan. Ajaran Hindu melarang keras penganutnya berjudi kerana boleh menimbulkan permusuhan dan kejahatan. Kristian pula berpandangan judi boleh menjadikan manusia itu hamba kepada wang dan menyimpang dari Tuhan.

Menurut agama Islam, berjudi adalah amalan yang ditegah kerana ia perbuatan keji. Allah berfirman menerusi ayat 90, Surah al-Maidah yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.

Ayat ini jelas melarang umat Islam terlibat dalam kegiatan judi kerana ia merosakkan fitrah manusia yang suci. Judi menjadikan manusia tidak percaya akan kuasa Allah yang memberikan rezeki sebaliknya percaya kepada untung nasib tanpa sebarang usaha. Ia turut membuatkan manusia malas berusaha dan menjadikannya sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kemewahan dan kesenangan.

Amat malang jika gejala judi ini melibatkan golongan muda yang sebenarnya mempunyai potensi dan masa depan yang cerah.

Minda mereka yang sepatutnya disuburkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran dikalahkan dengan godaan untuk mencapai kesenangan dengan sekelip mata.

Bagi yang berkeluarga, gejala judi ini turut merosakkan institusi kekeluargaan apabila sudah tidak ada keberkatan dalam kehidupan. Jika si ayah yang terlibat, maka bagaimana beliau boleh menjadi contoh teladan kepada ahli keluarga? Berkatkah hasil lumayan judi untuk sesuap nasi seisi keluarga?

Ternyata, gejala judi merosakkan jiwa, masyarakat dan bangsa. Adalah satu langkah yang tepat bagi kerajaan dan pihak berkuasa menggempur gejala ini dari terus berleluasa dan terus mengundang bencana.

Membanteras kegiatan judi ini bukan hanya terletak pada peranan kerajaan dan pihak berkuasa, sebaliknya sebagai masyarakat biasa, kita boleh memainkan peranan yang efektif. Usaha mendidik generasi muda khususnya perlu diperkukuhkan lagi bagi membangkitkan pengetahuan, kefahaman dan kesedaran betapa besarnya kesan buruk judi kepada pembangunan modal insan dan kesejahteraan masyarakat. Katakan tidak pada judi
Sumber diperolehi daripada © Utusan Melayu (M) Bhd Online

2017, ICT/Teknologi, utusan malaysia

Ke mana media sosial bawa kita?

Rencana oleh PROFESOR Madya Dr. Sivamurugan Pandian
Ketua Pegawai Eksekutif Facebook Inc, Mark Zuckerberg menyampaikan
Ketua Pegawai Eksekutif Facebook Inc, Mark Zuckerberg menyampaikan
Ketua Pegawai Eksekutif Facebook Inc, Mark Zuckerberg menyampaikan ucaptama dalam persidangan f8 Facebook di San Francisco , California pada 30 April, 2014. Agensi

MEDIA sosial kini menjadi tarikan utama untuk menyalurkan, menyampai dan mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan serta persepsi terhadap pelayar alam maya ini. Namun, ada juga yang menyoal sejauh manakah ‘agenda setting’ media ini bertanggungjawab ke atas lontaran idea, isu mahupun berita yang mahu diketengahkan atau disensasikan serta menerokai penanda aras untuk menilai potensi kepercayaan dan keyakinan ke atas apa sahaja yang dimuat naik di alam maya ini.

Pengaruh media sosial amat besar dan tiada sesiapa yang mampu menyatakan bahawa dalam dunia tanpa sempadan ini, media ini tidak relevan ataupun perlu sekatan. Adakah pengendali media bertanggungjawab atau pengamal media terutama mereka yang aktif menggunakan platform media sosial menggunakannya dengan tujuan dan matlamat yang mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan fahaman ke atas sesuatu isu atau landasan untuk menyebar, mendekati dan menanam nilai-nilai songsang yang boleh mengganggu keselamatan, kesejahteraan dan kehidupan berukun terbina sekian lama dalam kalangan sesetengah daripada kita, sebagaimana kritikan ke atas media ini.

Selepas itu, kita melihat berbagai inovasi dan reformasi industri teknologi media sosial sehingga lahirnya perbualan di alam maya melalui IRC (Internet Relay Chat) serta instant messaging, melayari halaman untuk mencari pasangan dan forum online yang dianggap antara evolusi jaringan sosial.

Pada awal tahun 2000, pembangunan besar di dalam jaringan sosial dan media sosial menjadi semakin ketara. Lahir Friendster, Hi5, Linkedln, MySpace dan pada 2008, Facebook menjadi yang paling popular sebagai halaman jaringan sosial untuk pelajar, ahli perniagaan dan akhirnya untuk semua.

Media sosial tidak terhenti sekadar untuk perkongsian jaringan hubungan sosial kerana kemudiannya sudah menjadi tempat perkongsian gambar, video dan kandungan multimedia lain yang dianggap sebagai antara aktiviti yang sangat digemari dalam amalan pengamalnya. Ini termasuk Photobucket, Flickr, Instagram dan pada 2005,

YouTube menjadi halaman yang popular untuk berkongsi video. Revolusi media sosial tidak terhenti di sini kerana pada 2006, muncul Twitter yang diguna untuk mengemaskini berita terkini yang menjadi norma baru media sosial.

Ada pelbagai aplikasi muncul dan sama ada menjadi popular atau sebaliknya, namun media sosial kini dianggap mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kebanyakan aktiviti sehingga memadam ruang peribadi dan memperluaskan ruang awam.

Persekitaran, pendidikan dan rasa tanggungjawab memberi makna ke atas pengaruh media sosial ini. Dalam berhadapan persekitaran yang berubah, media sosial berhadapan dengan dilema keadaan di luar kawalan ruang yang bersifat peribadi kerana andaiannya adalah bebas digunapakai untuk sebarang berita. Kebebasan mutlak sukar untuk media sosial walaupun itu adalah realiti sebagaimana dalam lingkungan Malaysia melainkan wujud etika saringan sendiri tanpa menggunakan elemen keselesaan sendiri sebagai penanda aras.

Mereka yang melakukan kajian bersifat etnografi barangkali faham bagaimana untuk meneliti sesuatu nilai atau norma dari sudut pandangan kumpulan sasar yang dikaji dan bukan dari sudut pengamatan pengkaji semata-mata; sepatutnya itu juga menjadi asas amalan pengamal media sosial. Ilmu dan pembinaan tanggungjawab akan mendasari perkembangan media sosial ini.

Ini kerana pengaruh media sosial semakin hari semakin kuat dan dikhuatiri satu hari nanti kita tidak dapat mengawalnya terutama dari sudut apa yang dilontarkan dan reaksi dalam ruangan-ruangan yang tidak membina tetapi melahirkan kebimbangan ke manakah arah tuju pengaruh media sosial ini? Ada kumpulan ditugaskan untuk bertanggungjawab dalam membina dan mempengaruhi persepsi sebagaimana pendekatan ‘cybertroopers’ ataupun ‘keyboard warriors’; nama jolokan yang diberi oleh mereka yang melihat tindakan dan gerak balas kumpulan ini.

Tidak dinafikan media sosial merupakan antara mekanisme atau alat yang terbaik untuk mendalami ilmu, melayari pelbagai tuntutan persekitaran serta rutin harian kita , namun ia tidak boleh menggadai maruah, jati diri dan identiti seseorang.

Pembunuhan karakter, kritikan ke atas agama dan etnik, sifat perjuangan songsang dan lebih daripada itu kesediaan untuk meninggalkan fitrah manusia dilahirkan untuk saling kenal, hormat dan faham seolah-olah semakin luntur akibat desakan persekitaran yang bertujuan membentuk apa yang dinamakan oleh Benedict Anderson sebagai ‘imagined community’ tetapi kini di alam maya.

Ada yang mahu menukar identiti diri yang tidak dapat dinikmati di alam realiti sebagaimana ada yang menunjukkan keberanian luar biasa di alam maya dari alam sebenar.

Sebagai pelayar atau pengamal media sosial, kita harus boleh melakukan yang terbaik demi mempertahankan kesejahteraan dan kehidupan berukun terutama dalam konteks masyarakat rencam Malaysia. Kita harus boleh bersama dalam pelbagai isu termasuk isu bagaimana media sosial diguna untuk berkomunikasi dan akhirnya wujud pelbagai salahlaku seperti penipuan mencari pasangan, pemerdagangan, amalan songsang, pengambilan anggota ajaran radikal dan ekstremis, urus-niaga dadah dan barangan haram, pengkaderan anggota geng, kegiatan jenayah walaupun waktu yang sama, media sosial membolehkan pelbagai aktiviti sihat dalam pembentukan jaringan perniagaan dan perhubungan serta perkongsian maklumat.

Lihat apa yang berlaku kepada beberapa berita yang tidak mendapat kesahihannya terlebih dahulu seperti pembunuhan karakter ke atas Perdana Menteri dan keluarga; pemimpin parti pemerintah mahupun pembangkang dan terbaru berita kematian bekas Perdana Menteri Singapura yang didahulukan dari tarikh sebenar kematian beliau.

Terlalu banyak untuk disenaraikan terutama tatkala pilihan raya dan kini seolah-olah sudah menjadi rutin biasa di mana yang benar boleh menjadi palsu dan yang palsu boleh menjadi benar dari kreativiti pemikiran dan cara pengolahan.

Begitu juga dengan apa yang sedang dilalui oleh watak dalam video pendek keluaran BFM berhubung dengan hukum hudud serta penggunaan semula beberapa video dari ceramah lama politik untuk sama ada mengaibkan pemimpin ataupun parti politik. Jika semuanya dibuat dari garis mata politik, maka di manakah hala tuju sebenar negara bangsa ini? Apakah kita masih menguji kematangan walaupun tahu sebenarnya isu berkaitan agama dan etnik tidak akan dikompromi.

Alam maya boleh mempengaruhi kehidupan dan keputusan yang seringkali kita buat; tetapi biar alam realiti mendahului alam maya kerana pembentukan komuniti alam maya juga perlu memahami nilai sebenar alam di luar media sosial supaya kita boleh bertanggungjawab bersama ke arah pembinaan negara bangsa yang dihuni oleh masyarakat kelas satu di negara kelas pertama yakni dengan kemudahan dan infrastruktur sebagaimana negara maju termasuk peralatan canggih komunikasi dan teknologi; masyarakat kelas satu dirujuk kepada masyarakat yang ada ilmu, kemahiran dan kebolehan tetapi kesemuanya diselaputi dengan nilai karakter mulia.

Sumber diperolehi daripada © Utusan Melayu (M) Bhd Online

2017, patriotisme, utusan malaysia

Jati diri Melayu pada alaf baru

BIASANYA kesedaran tentang jati diri Melayu baru akan timbul di kalangan orang Melayu apabila mereka berasa terancam oleh keadaan yang dianggap boleh menggugat nasib mereka bukan sahaja di negara ini bahkan juga di `dunia’ yang sedang mengalami proses perubahan yang luar biasa _ proses yang disebut globalisasi.

Tidak berapa lama dahulu, timbul wacana tentang `Melayu baru’ sebagai percubaan untuk memberikan takrif baru kepada identiti jati diri `tradisional’ Melayu yang tiba-tiba dianggap sebagai `budaya lama’ yang tidak sesuai lagi dengan dunia baru itu.

Orang Melayu diseru supaya mengubah `budaya lamanya’, menggantikannya dengan `budaya baru’. Motivasinya lebih berdasarkan matlamat untuk melahirkan orang Melayu yang cekap ekonomik daripada cekap budaya atau cekap ilmu.

Para pewacana itu juga percaya bahawa dalam zaman globalisasi ini semangat kebangsaan tidak penting lagi. Yang penting ialah, orang Melayu mesti pandai buat duit, mesti pandai berniaga, mesti pandai menguasai bahasa Inggeris, mesti ikut peraturan global.

Tetapi itu nampaknya menyebabkan orang Melayu makin bercelaru, makin terdesak, makin tidak maju berbanding dengan bangsa-bangsa lain. `Budaya lama’ berciciran, `budaya baru’ yang cuba dikejar tiada dapat.

Akhirnya orang Melayu menghabiskan masa bertengkar sesama sendiri bukan tentang isu-isu yang fundamental, yang pokok, tetapi tentang hal-hal yang tidak penting untuk kemajuan bangsa Melayu. Akibatnya, mereka menghadapi masalah perpecahan disebabkan mereka kehilangan agenda bersama.

Inilah, saya kira, krisis jati diri yang dihadapi oleh orang Melayu ketika ini.

Saya akan cuba membahaskan tajuk ini daripada tiga aspek yang saya anggap kait-mengait, iaitu: (a) apakah yang dimaksudkan dengan `jati diri Melayu’; (b) apakah jati diri bangsa (tidak kira bangsa apa pun, termasuk jati diri Melayu) masih relevan dalam zaman globalisasi ini, dan (c) dapatkah orang Melayu menjadi bangsa yang maju dalam zaman globalisasi ini dengan mempertahankan dan mengekalkan jati dirinya.

Jati Diri Bangsa dan Proses Globalisasi
Sebelum membincangkan makna `jati diri Melayu’, elok kita mula dengan menyentuh soal kedua dahulu sebagai konteks umumnya, iaitu soal, apakah jati diri bangsa masih relevan dalam zaman globalisasi ini. Pandangan atau tanggapan yang popular tentang proses globalisasi yang berlalu sekarang ialah akibatnya terhadap jati diri atau identiti bangsa atau negara-bangsa.

Kita tahu bahawa keadaan yang membentuk atau yang mewujudkan fenomena yang disebut globalisasi itu lahir daripada tiga punca, iaitu kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (ITC) yang canggih, peraturan ekonomi pasaran bebas, dan ideologi politik liberal.

Ketiga-tiga punca globalisasi ini dilancarkan oleh atau berpunca dari negara-negara maju di Barat, dan pengaruhnya begitu kuat hingga dikatakan tidak ada negara atau kawasan lain di dunia ini yang akan terlepas daripada desakannya. Sempadan fizikal atau geografi yang secara tradisionalnya menentukan identiti atau kedaulatan negara-bangsa kini dengan mudah dapat dilintasi, direntas, ditembusi melalui teknologi maklumat dan komunikasi yang menggunakan ruang maya (siber) dan media elektronik untuk menembusi dinding-dinding pejabat, rumah dan bilik tidur kita secepat kilat tanpa diketahui oleh pihak pengawal keselamatan, penapis maklumat, dan pencegah maksiat di peringkat negara dan setempat.

Politik kebangsaan yang dianggap `tidak liberal’, dasar ekonomi yang dianggap tidak mematuhi peraturan ekonomi atau dagangan pasaran bebas, dan dasar budaya yang dianggap `tidak pluralistik’ atau `tidak bebas’, sentiasa dinilai, didesak dan dicabar oleh proses globalisasi ini.

Para pembahas fenomena globalisasi meramalkan bahawa proses ini akan mewujudkan sebuah masyarakat global yang tidak akan mengenal sempadan negara-bangsa dan kesedaran kebangsaan lagi.

Salah seorang pembahas ini, Kenichi Ohmae, terpukau dengan fenomena ini lalu meramalkan dalam bukunya bertajuk The End of the Nation State (1995), bahawa sejarah negara-bangsa akan tamat. Tetapi ramalan seperti itu saya anggap sebagai ilusi.

Soal yang tidak dapat meyakinkan saya ialah: Apakah jati diri bangsa akan turut termusnah akibat penyertaan negara itu dalam proses globalisasi ekonomi pasaran.

Kesedaran jati diri bangsa yang kuatlah yang mendorong sesebuah negara yang diduduki oleh bangsa itu menjadi negara yang maju dan kuat. Apa pun `teori’ Kenichi Ohmae atau sesiapa pun tentang the end of nation-state, jati diri atau kesedaran bangsa atau kebangsaan dari segi perspektif sosiobudayanya sukar dihapuskan oleh kuasa-kuasa luar yang bersifat materialistik atau ekonomi.

Kesedaran ini tidak dicipta di luar tetapi dari dalam diri bangsa itu sendiri, lahirnya melalui pengalaman budaya atau ketamadunan bersama bangsa itu dalam sejarahnya – proses yang mungkin mengambil masa ribuan tahun lamanya sehingga terbentuk suatu tradisi atau jati diri yang membezakan bangsa itu daripada bangsa-bangsa lain. Kenichi Ohmae tentu lebih tahu bahawa walaupun negara Jepun merupakan peserta yang penting, aktif dan berpengaruh dalam arena ekonomi global, namun bangsa Jepun tetap mengekalkan kejepunannya dalam segala bidang, termasuk dalam dasar budaya ekonominya. Kesedaran kebangsaan mereka cukup kental.

Kita tahu bahawa orang Jepun, apabila mereka berada di luar negara, mereka akan mencari restoran Jepun, bank Jepun, kedai Jepun, kelab hiburan Jepun (karaoke). Mereka tetap menggunakan bahasa mereka apabila bertemu dan berbual-bual sesama bangsa sendiri, baik di luar negara, lebih-lebih lagi di dalam negeri mereka walaupun mereka mungkin fasih dalam bahasa Inggeris.

Seperti kata Francis Fukuyama dalam bukunya Trust (1998), bangsa Jepun berbudaya group oriental. Ini dianggap sebagai modal sosial atau budaya asliah (primordial) bangsa Jepun yang sejak dahulu kala hingga ke zaman globalisasi moden ini merupakan asas kekuatan dan ketahanan bangsa Jepun.

Negara mereka maju kerana bangsa Jepun kuat mengekalkan warisan mereka. Bangsa Jepun, terutama selepas Perang Dunia II, tidak hanya meniru `acuan’ Barat tetapi mempelajari cara Barat dan dengan demikian dapat mereinvent kemajuan dalam bidang apa pun menurut kepentingan atau acuan mereka berasaskan kesedaran jati diri bangsa mereka.

Mitos globalisasi dipecahkan oleh John Naisbitt. Dalam bukunya Global Paradox yang terbit dalam tahun yang sama, 1995, Naisbitt menceritakan kisah yang lain pula, kisah yang saya anggap lebih realistik, lebih benar.

Menurut Naisbitt, makin dunia ini menjadi globalised, manusia di mana-mana nampaknya makin bersemangat tribal atau sukuan atau nasionalistik. Mereka berkelakuan demikian kerana mereka melihat proses globalisasi itu sebagai punca yang boleh memusnahkan identiti mereka sebagai bangsa, dan jika kemusnahan ini berlaku mereka takut akan menjadi bangsa yang terpinggir.

Sepanjang sejarah dunia, kita perhatikan bahawa manusia berpecah, berperang, berbunuh-bunuhan dan membentuk negara dan kelompok masing-masing berdasarkan semangat dan kesedaran etnik, bangsa, agama, bahasa dan budaya.

Contoh sezaman yang dapat kita sebut ialah perjuangan bangsa/kaum Tamil untuk membentuk negara sendiri di Sri Lanka, peperangan etnik/agama di Yugoslavia, disintegrasi Kesatuan Negara Soviet, dan boleh juga disebut kes di selatan Filipina.

Jati Diri Melayu
Sebenarnya globalisasi bukan fenomena baru. Kalau kita menganggap globalisasi sebagai proses pertembungan antara tamadun atau sebagai proses perdagangan yang merentas kawasan bangsa atau negara-bangsa, atau sebagai proses penjajahan, saya kira dunia Melayu di sebelah-menyebelah Selat Melaka sudah menghadapi proses ini sejak 2,000 tahun dahulu, apabila dunia ini bertembung dengan tamadun-tamadun besar dari dunia luar, bermula dengan tamadun Hindu, kemudian tamadun Islam sejak abad kesembilan lagi, dan akhirnya dengan tamadun Eropah (Barat) mulai abad ke-16.

Peristiwa yang berlaku di alam Melayu itu luar biasa. Tidak ada kawasan lain di dunia ini yang didatangi oleh tiga tamadun luar yang besar itu serentak atau berturut-turut. Dari Barat datang tiga bangsa Eropah hampir serentak, iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris.

Apakah yang terjadi kepada bangsa Melayu selama tempoh 2000 tahun itu? Yang jelas ialah, bangsa Melayu tidak termusnah akibat pertembungan itu, tidak seperti nasib yang menimpa penduduk pribumi Amerika (di Kanada, di Amerika Utara dan di Amerika Selatan) akibat penjajahan Barat. Sebabnya ialah, bangsa Melayu itu sudah mempunyai jati diri atau identiti yang kukuh.

Dua faktor atau alat penting yang bertanggungjawab membentuk tamadun itu ialah bahasa Melayu dan agama Islam. Biasanya, orang mentakrif jati diri atau identiti sesuatu bangsa dengan melihat ciri-ciri fizikal dan budaya yang membezakan bangsa itu daripada bangsa lain.

Orang Melayu dikenali sebagai orang Melayu kerana mereka mempunyai ciri-ciri fizikal dan sosiobudaya, iaitu bahasa, adat resam, dan sistem sosial, dan agama (iaitu Islam) yang membezakan orang Melayu atau `bangsa Melayu’, baik secara khusus mahupun secara umum, daripada bangsa-bangsa lain.

Tetapi takrif ini sahaja tidak cukup. Ada juga bangsa atau kumpulan etnik di kawasan yang disebut Gugusan Kepulauan Melayu yang berbahasa Melayu dan beragama Islam, dan yang mempunyai rupa fizikal yang sama atau hampir-hampir sama, tetapi mereka tidak disebut `orang Melayu’, tetapi disebut, misalnya `orang Jawa’, `orang Acheh’, orang Minangkabau dan `orang Melayu Brunei’, dan sebagainya.

Saya mentakrif jati diri bangsa Melayu berdasarkan pertumbuhan orang Melayu itu menjadi bangsa yang bertamadun. Istilah budaya dan `ras’ atau `etnik’, dari segi takrif antropologi (ini takrif tradisional) harus dibezakan dengan istilah `bangsa’ dari segi konsep politik dan ketamadunan.

Tamadun manusia biasanya wujud melalui penubuhan kota (ingat istilah Arab `madaniah’ yang bermaksud, tamadun yang berpusat di kota) sebagai pusat organisasi politik atau pentadbiran yang disebut `negeri’ atau `negara-kota’, sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan intelektual, ilmu, seni dan persuratan.

Tamadun ini sudah wujud di alam Melayu sejak abad ketujuh dengan tertubuhnya kerajaan Melayu-Sriwijaya (yang tamat sejarahnya kira-kira pada pertengahan abad ke-14), atau dengan tertubuhnya kerajaan Melayu-Islam yang pertama, di Perlak, Sumatera, pada abad kesembilan. Tradisi ini bersambung melalui kerajaan-kerajaan Melayu-Islam yang lain, misalnya kerajaan Samudera-Pasai (1250-1524), kerajaan Acheh sejak abad ke-11, kerajaan Melaka ?-1511), kerajaan Johor dan kerajaan Riau. Tamadun ini dikembangkan oleh atau melalui dua alat pembentuk ketamadunan yang penting atau dominan iaitu bahasa Melayu dan Islam.

Hal yang penting diketahui tentang bahasa Melayu, dari segi peranan politik dan budayanya, ialah fungsinya sebagai bahasa supraetnik, yakni bahasa yang mampu merentas sempadan etnik, sempadan geografi, dan sempadan budaya setempat, jadi bahasa itu bukan lagi bahasa etnik Melayu sahaja. Bahasa inilah yang digunakan sebagai bahasa kerajaan (atau bahasa Istana), bahasa undang-undang, bahasa perdagangan, bahasa penyebaran agama Islam.

Dan bahasa inilah yang mencetuskan tamadun persuratan, kesusasteraan dan ilmu hingga mencapai kemuncaknya dalam abad ke-17, khususnya di Acheh, apabila puluhan karya kesusasteraan dan ilmu teologi, metafizik dan tasawuf dihasilkan. Sultan Ternate di Kepulauan Maluku, Abu Hayat dalam tahun 1521 dan 1522, mengirim surat dalam bahasa Melayu kepada Raja Portugis, King John ke-III. Negeri-negeri atau kerajaan Melayu Islam itulah yang dapat kita sebut `negara-bangsa’ Melayu, tidak kira apakah kumpulan etnik yang berada dalam kawasan itu kerana yang mencirikan identiti atau jati diri kerajaan atau negeri atau `negara’ itu bukan kumpulan etniknya tetapi ialah bahasa Melayu dan agama Islam.

Tradisi atau jati diri supraetnik inilah yang diwarisi oleh kerajaan Melayu-Indonesia hari ini. Maka itulah seluruh rantau ini, yang terdiri daripada Semenanjung Tanah Melayu atau Malaysia, Negara Brunei Darussalam dan Indonesia, lumrah disebut sebagai rantau berbahasa Melayu. Orang Barat menciptakan istilah The Malay Archipelago. Kriteria yang mereka gunakan ialah bahasa Melayu.

Ada pandangan yang mengatakan bahawa konsep `bangsa Melayu’ atau `The Malay Nation, sebenarnya tidak ada. Saya merujuk kepada artikel bertajuk Colonial Knowledge, Invention and Reinvention of Malay Identity in Pre-Independence Malaya: A Retrospect yang ditulis oleh Callistus Fernandez dari UKM. Fernandez berpendapat Raffles yang menggunakan istilah itu. Menurut Fernandez, identiti Melayu sebelum zaman penjajahan berpusatkan raja, khususnya raja berketurunan Sultan Melaka. Kemudian identiti Melayu itu berubah menjadi `bangsa Melayu’ yang meliputi semua orang berketurunan Melayu yang secara definitif menggunakan nama `Melayu’. Ini, menurut Fernandez,ialah ciptaan Barat, atau menurut ilmu kolonial.

Kita jangan terikat dengan tradisi kajian dan teori antropologi apabila kita cuba mentakrifkan jati diri bangsa Melayu, ataupun dengan teori atau ilmu kolonial. Walau bagaimanapun, berhubung dengan pandangan Raffles tentang wujudnya `bahasa Melayu’ atau `Malay Nation’ sebagai entiti sosiopolitik, dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai kriteria takrifnya, saya kira orang putih itu betul.

Apa Pentingnya Jati Diri Melayu?
Saya menegaskan dua faktor yang membentuk jati diri bangsa Melayu, iaitu bahasa Melayu dan agama Islam, dan tidak memasukkan ciri-ciri lain, misalnya ciri `adat resam’ Melayu, seperti yang digunakan dalam Perlembagaan Malaysia untuk mentakrifkan makna `orang Melayu’, kerana saya kira inilah dua faktor atau alat budaya yang telah membentuk weltanschuug atau pandangan hidup atau akal budi bangsa Melayu sepanjang sejarah tamadun bangsa Melayu.

Bagi saya, jati diri Melayu tidak hanya terletak pada budaya luarannya tetapi lebih penting lagi pada minda atau akal budi bangsa Melayu sebagaimana yang dapat kita kaji dan hayati dalam karya-karya persuratan tradisional Melayu, misalnya dalam karya-karya agung Melayu, seperti Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu) dan Hikayat Hang Tuah, dalam puisi tradisional Melayu, seperti pantun dan syair dan dalam peribahaa Melayu. Sementara bahasa Melayu menjadi alat perakamnya, agama Islam menjadi sumber dan acuan pemikir dan ilmunya, kepercayaannya dan pandangan sejagatnya.

Inilah sifat kreativiti bahasa yang dapat digunakan untuk memajukan pemikiran bangsa, mengembangkan ilmu, menghasilkan karya-karya besar dalam bidang seni, kesusasteraan, dan sains. Setiap tamadun di dunia dibina oleh bangsa yang berkenaan melalui bahasanya sendiri. Bangsa yang maju mencipta kemajuannya melalui bahasanya sendiri berdasarkan acuan budaya atau tamadunnya sendiri.

Kesimpulan saya ialah, bangsa yang maju dalam dunia baru ini dunia globalisasi ialah bangsa yang mempunyai kesedaran kebangsaan atau kesedaran jati diri yang tinggi dan kuat untuk mencegah `penjajahan’ globalisasi yang boleh memusnahkan kekuatan dalamannya, bangsa yang dapat membina kekuatan dan daya saingan berdasarkan ilmu, kecekapan dan pengalaman yang dikembangkan kepada seluruh bangsa dalam dan melalui bahasa yang difahami oleh seluruh anggota bangsa itu.

Bagi orang Melayu dua alat yang sudah ada pada mereka sejak ratusan tahun ialah bahasa Melayu dan agama Islam sebagai pedoman kemajuannya. Tetapi sejak mutakhir ini, kita perhatikan wujud beberapa keadaan yang boleh melemahkan fungsi bahasa Melayu sebagai alat kemajuan orang Melayu di negara pelbagai bangsa ini dan mengendalikan potensi agama Islam sebagai agama kemajuan. Misalnya, kedudukan BM sebagai bahasa pendidikan tinggi dan bahasa ilmu tercabar oleh kewujudan hampir 600 buah institusi pengajian tinggi swasta yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utamanya. Perkembangan seperti ini pastinya akan mengurangkan nilai fungsional jati diri Melayu.

Orang akan bertanya: Apa gunanya jati diri orang Melayu ini jikalau fungsinya sebagai alat kemajuan orang Melayu di negara yang dikatakan maju ini dikendalikan, secara terancang atau tidak, oleh dasar negara sendiri. Ini sebenarnya bukan masalah jati diri tetapi ialah masalah dasar negara yang memerlukan wacana yang lain pula.

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2001&dt=0329&sec=Rencana&pg=re_05.htm#ixzz4yWBoVvWz
© Utusan Melayu (M) Bhd

utusan malaysia

STU urges ministry to help upgrade teachers

KUCHING: Sarawak Teachers Union (STU) is appealing to the federal Education Ministry to upgrade teachers in the state, including temporary teachers.

Its president Jisin Nyud said the upskilling of teachers is needed to meet the shortage of quality teachers especially those specialising in teaching certain subjects.

Responding to a recent statement by state Education, Science and Technological Research Minister Dato Sri Michael Manyin, he said he believed Manyin intended to say Sarawak needs more quality teachers when he touched on the target to achieve 90:10 ratio of local teachers in the state by next year.

“The 90:10 ratio is good policy because it serves as our target. If we can produce more excellent students who can join the teaching profession, that will be very good. However, bringing in excellent students to join the teaching profession is not easy because those excellent students would rather become doctors, engineers, lawyers or take up other professions.

“No doubt there are students with excellent results who are not accepted for the training in the teaching institutions and universities due to some criteria they don’t fulfill. Anyway, we need to have teachers who are passionate and committed in teaching. We also need teachers who really put their heart and soul in their profession, not those at the end of the month (only interested to) take their pay check.” he said yesterday.

Jisin said he received a lot of messages regarding the dissatisfaction of teachers and the public on Manyin’s comment about the quality of teachers in Sarawak.

“Anyway, it was not his intention to say that ‘Sarawak has no quality teachers’. It should be ‘Sarawak needs more quality teachers’. So, whatever the comment is in the newspaper or media, we just look at the comment from a positive perspective and we need to keep ourselves cool and calm because there will be issues like this.

“When we talk about teacher quality, it really matters. That is why STU insists that the intake of trainee teachers into the IPGM (teachers training institutes) or IPTA (private higher learning institutes) should take into consideration the quality of students’ academic performance,” he said.

Manyin was recently quoted as saying priority must be given to providing quality education to children, more so in the rural areas so that they will have good learning environment similar to what urban students have.

For this reason, Manyin explained the government would not compromise on the quality of teachers.

Sumber daripada Utusan Malaysia Online

patriotisme, utusan malaysia

Patriotisme dalam diri rakyat Malaysia

Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan warna kulit telah melengkapi di antara satu sama lain dan kepelbagaian ini tidak harus menjadi halangan untuk menjalani kehidupan yang harmoni. GAMBAR HIASAN/UTUSAN

Apakah ertinya patriotis­me? Patriotisme boleh dikaitkan dengan perasaan kasih ­sayang dan hormat kepada tanah air kita. Ia adalah satu perasaan semula jadi yang mendorong seseorang untuk bekerja keras demi pembangunan negara, melin­dungi warisan dan budaya serta negara daripada dimusnahkan oleh anasir luar atau dalaman.

Seorang bekas ahli politik Ame­rika Syarikat, Adlai Stevenson ­pernah berkata: “Patriotisme bukan cetusan pendek dan penuh emosi tetapi dedikasi yang tenang dan mantap seumur hidup”.

Ini bermakna bahawa ­patriotisme juga bersamaan dengan dedikasi dan pengorbanan seumur hidup untuk negara. ­Patriotisme juga bermakna semangat kekitaan yang menyatukan rakyat. Ia biasanya disimbolkan dengan mengibarkan bendera dan menghormati lagu kebangsaan.

Bendera kebangsaan melam­bangkan semangat patriotik, ke­­­­­­­banggaan, perpaduan dan ke­­­­setiaan kepada negara. Di bawah bendera yang sama Jalur Gemilang, Malaysia mencapai kemerdekaan dan membina ke­hidupan ­rakyatnya dengan harmoni tanpa mengira bangsa, warna kulit dan agama.

Walaubagaimanapun, saya ­in­gin menegaskan bahawa me­ngibarkan Jalur Gemilang bukan satu-satu­nya cara untuk meluahkan semangat patriotik.

Patriotisme boleh diamalkan dalam pelbagai bentuk. Apabila kita bersuara dan mempertahankan negara ini terhadap mana-mana bentuk serangan juga adalah salah satu tindakan ­patriotik.

Apabila kita menahan diri da­ri­­pada melakukan perbuatan van­­dalisme ke atas harta awam atau membuang sampah di tempat-tempat awam sewenang-wenang­nya, kita adalah seorang yang ­patriotik.

Apabila kita menyumbang ke arah menjadikan masyarakat bebas daripada jenayah atau me­lindungi dan memelihara alam sekitar, kita adalah patriotik.

Rakyat Malaysia boleh memaparkan semangat patriotik mereka melalui kata-kata, pemikiran dan tindakan mereka demi ke­pentingan negara. Seorang yang patriotik juga bermakna ­menyumbang pandangan dan pendapat ikhlas dalam bidang tertentu yang boleh membawa kebaikan kepada negara.

Patriotisme perlu dipupuk sejak kecil kerana apabila kanak-kanak cinta kepada negara, mereka akan membesar dengan menghargai wa­­risan, kepelbagaian, sejarah dan akan berusaha meningkatkan Malaysia dalam semua aspek. ­

Patriotisme boleh diterapkan dalam diri pelajar melalui kesedaran, pendidikan dan pengetahuan. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dalam menyemai rasa bangga dan kekitaan terhadap negara.

Kanak-kanak boleh dibentuk untuk tidak melihat sesuatu perkara berdasarkan warna kulit. Kanak-kanak boleh diletakkan bersama-sama dan dibiarkan membesar bersama-sama supaya mereka dapat mengenali, mema­hami dan menghargai rakan-rakan yang berbeza dari segi warna kulit dan latar belakang agama.

Memupuk perpaduan harus bermula di sekolah di mana usaha boleh dibuat untuk menyemai nilai keharmonian antara kaum, perpaduan dan keamanan.

Guru-guru perlu menggunakan kreativiti untuk melibatkan pelajar dari semua kaum untuk mengambil bahagian dalam aktiviti yang meningkatkan integrasi dan perpaduan kaum.

Pelajar perlu mengambil bahagian dalam aktiviti di dalam dan di luar sekolah yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain dan membina persahabatan yang berkekalan. Pelajar perlu memandang setiap perkara tanpa mengikut warna kulit.

Selepas 59 tahun merdeka, ­rakyat Malaysia perlu lebih bersatu kerana kita berkongsi harapan, cita-cita dan impian sama. Kita semua harus bangga mengenalkan diri sebagai rakyat Malaysia.

Saya sentiasa percaya bahawa menjadi rakyat Malaysia tidak menjadikan seseorang itu kurang Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh dan lain-lain.

Perpaduan dan integrasi nasional boleh dijadikan lebih kukuh dan bersemangat melalui pene­rapan nilai patriotisme. Sejarah telah membuktikan bahawa Malaysia dapat mengatasi sebarang cabaran jika rakyatnya bersatu.

Kepelbagaian negara ini adalah kekuatan dan ini adalah resipi kejayaan dalam mencapai pembangunan dan kemajuan sosio ekonomi serta keupayaan untuk mengharungi pelbagai kesusahan.

Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan warna kulit telah melengkapi di antara satu sama lain dan kepelbagaian ini tidak harus menjadi halangan untuk menjalani kehidupan yang harmoni.

Kenegaraan dan pembangunan negara tidak bermakna sekiranya generasi muda tidak diserapkan dengan nilai-nilai yang sesuai ­kerana mereka semakin mengisi peranan kewarganegaraan dan kepimpinan hari ini.

Perlu ditekankan, golongan ­belia mempunyai kuasa untuk mengubah negara menjadi tempat yang lebih baik dan membawa perubahan positif di negara ini. Seseorang yang dilengkapi de­ngan nilai-nilai mur­­ni dan positif boleh mempengaruhi rakan-rakan mereka untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

Justeru, peluang perlu diberikan kepada golongan belia untuk membuktikan diri mereka dalam mencapai kecemerlangan. Nilai-nilai sosial dan moral dalam diri mereka juga perlu dipupuk untuk mengendalikan konflik secara positif dan menangani masalah berkaitan gangguan sosial.

Golongan belia mesti mempunyai keupayaan dan mengambil inisiatif untuk menjadi ‘pembina jambatan etnik’ untuk memperbaiki hubungan kaum di negara ini dengan meneutralkan kebencian dalam politik, polarisasi kaum dan eksklusif perkauman yang seolah olah semakin meningkat kini.

Kita harus ingat bahawa tujuan Wawasan 2020 bukan sahaja untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju sepenuhnya dari segi ekonomi tetapi juga untuk memastikan agar negara ini benar-benar maju dari semua aspek termasuk dari dimensi moral dan etika

Sumber diperolehi daripada© Utusan Melayu (M) Bhd